VÝSTUPY VŽDY PŘEHLEDNĚ
V ONLINE REPORTINGU

VÝSTUPY VŽDY PŘEHLEDNĚ
V ONLINE REPORTINGU

Získejte nepřetržitou on-line kontrolu
a přehled o stavu a výkonnosti vaší firmy. 

Snažíme se o maximální digitalizaci a automatizaci naší práce, abychom eliminovali neexpertní práci při účtování a současně dali klientům možnost online interakce s účetnictvím. Pro tyto účely jsme navrhli dashboard shrnující nejdůležitější informace pohromadě přímo na titulní stránce reportingu. Získáte tak snadno a včas kvalifikované informace pro rozhodování. 

Pokročilé funkcionality


 Hlavní dashboard

Můžete analyzovat prodeje, získat informaci o TOP odběratelích a dodavatelích. Všechna data je možné exportovat do excelu.
 

Modul Prodej a Nákup

V modulech Prodej a Nákup získáte okamžité informace o stavech pohledávek a závazků. Porovnávat meziroční změny objemů prodejů podle jednotlivých zákazníků.

 Modul Business plán

Modul umožňuje zadat a sledovat váš business plán a porovnávat jej s vývojem skutečnosti. V rámci této funkce je obsažen editor pro jeho definici a úpravu. Vyhodnocování probíhá on-line. 

Modul Daňový výhled

Modul, který umožňuje firmám v průběhu roku provést modelování daňového základu a výpočet daně podle předpokládaných výsledků a dosavadního průběhu hospodaření. 

Integrujeme standardní účetní programy

Nabízíme kompletní správu účetnictví a poradenské služby. 

Naším cílem je navrhnout a přizpůsobit všechny procesy tak, aby vaše zatížení bylo vždy co nejnižší a účetnictví odpovídalo aktuální legislativě. Výstupem naší práce je přehledné účetnictví, které je personalizováno potřebám a cílům každého podnikatele.

SPOLUPRÁCE

Kdy je ten správný čas začít?

Chcete-li rozšiřovat produkci za pomoci externího financování, maximalizovat hodnotu podniku nebo vyplatit odměnu společníkům, je třeba na vaše cíle myslet s předstihem. Potom bude strategie nejefektivnější. My vám tyto cíle rádi pomůžeme hlídat a formovat.