Domluvit si konzultaci

ivo.pokorny@ardecon.cz

Co konzultací získáte

Pomůžeme s nalezením řešení Vaší daňové, účetní nebo investiční situace. Získáte konkrétní, aplikovatelný návrh postupu a kroky k naplnění stanoveného cile. 

Jak konzultace probíhá

Osobně nebo na dálku přes diskrétní komunikační kanály se seznámíme s naším úkolem a dohodnuté čase a podobě odevzdáme výstup.

Co vás to bude stát

Nejčastěji jsou konzultace účtovány jako násobek odvedeného počtu hodin a hodinové sazby. S klientem si vždy před započetím naší práce odsouhlasíme odhadovaný rozsah prací a hodinovou sazbu.